Maloprodaja 2.0
maloprodaja 2.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

U dokumentu :
unos artikla
Filtriranje popisa
Rekapitulacija

Skladište

Skladište je prozor koji služi za unos, promijenu podataka, brisanje i pregled robe. U program su ugrađena dva osnovna skladišta i to :

Prozor za manipulaciju i pregled robe na skladištu sastoji se od tablice za pregled (1), alatne trake za prilagođavanje prikaza i tražilice (2) te alatne trake za manipulaciju artikala (3).

Skladište - prozor za manipulaciju robom na skladištu

Popis robe na skladištu

U kontrolnoj traci (2) nalaze se sljedeće kontrole :
Kontrole za manipulaciju popisa robe na skladištu

1 - Padajuća lista za odabir skladišta za pregled i manipulaciju. Odabir može biti Kupljena roba ili Roba u komisiji.
2 - Gumb za popunjavanje podataka iz baze (refresh)
3 - Gumb za automatsko podešavanje širine redaka u tablici 1
4 - Gumb za automatsko podešavanje visine redaka u tablici 1
5 - Gumb za automatsko zaključavanje mogućnosti unosa ili promijene redaka direktno u tablici 1
6 - Ispis popisa robe na pisač
7 - Pregled prije ispisa (PrintPreview)
8 - Polje za unos pojma za pretragu (tražilica)
9 - Gumb za početak pretrage popisa artikala (tražilica)


Manipulacija robom

U alatnoj traci za manipulaciju robe (3) nalaze se slijedeće kontrole

Panel za unos novog artikla

Novi artikl

Otvara se panel za unos novog artikla na skladište. Podaci koji su obavezni označeni su znakom *. Unesite šifru robe (koja je neki podatak koji će Vam olakšati unos robe kod izrade izlaznih računa), naziv robe i Barcode ukoliko ga artikal posjeduje.

Unesite ili odaberite mjernu jedinicu (npr. kom, par i sl.), grupu artikala i količinu robe. Polja za unos kupovne cijene, rabata, popusta i ovisnog troška nabave nisu obavezna, ali ih je dobro unijeti zbog automatskog popunjavanja na izradi kalkulacije (unosu ulaznog računa).

Nabavna cijena je podatak koji morate unijeti radi pravilnog izračuna iznosa marže i poreza. Nakon toga odaberite poreznu stopu koja će se obračunavati na prodaju robe i upišite prodajnu cijenu, a program će sam izračunati maržu. Ukoliko želite možete Vi upisati željeni postotak ili iznos marže, a program će sam izračunati prodajnu cijenu artikla

Nakon što uneste sve podatke kliknite na gumb "Dodaj" i novi artikal pojaviti će se na popisu robe.

Uredi označenog

Otvara panel popunjen podacima partnera označenog na popisu. Nakon izmjene podataka kliknite na gumb "Promijeni"

Filtriranje popisa robe na skladištu

Popis detaljno

Ako imate velik broj artikala na skladištu a želite vidjeti samo artikle grupe "Knjige" sa količinom robe većom od nule, na ovom panelu možete podesiti kriterije za prikaz.

Rekapitulacija robe

Ukoliko ste greškom ručno promijenili količinu robe na skladištu dolazi do nedosljednosti u bazi podataka. Klikom na gumb Rekapitulacija robe program će uzeti zadnju inventuru kao početno stanje te izračunati sve ulaze i izlaze robe na skladištu. Nakon toga program će provijeriti da li se trenutna količina robe skladištu poklapa sa izračunom. Zatim program otvara prozor za pregled robe kod koje količine ne odgovaraj izračunu.
Ukoliko nema robe sa neispravnom količinom popis robe na tom prozoru biti će prazan i daljnje radnje nisu potrebne.

Ako program pronađe robu kojoj je količina neispravna, popuniti će popis sa tim artiklima te prikazati za svako skladište posebno koje je trenutno stanje, koliko je program izračunao da bi količina trebala biti i razliku količine.

Klikom na gumb Promijeni količine na skladištu program će svim artiklima sa popisa promijeniti količine na skladištu tako da odgovaraju izračunu. Ako neke artikle sa popisa želite izostaviti iz rekapitulacije - označite ih na popisu i liknite na gumb Obriši označene na popisu

Rekapitulacija količine robe na skladištu

Upute za rad
Blagajna (PC-Kasa)
Skladište
Usluge
Partneri
Kartice
Poklon bonovi
Kalkulacije ili ulazni računi
Izvještaji
Statistika
Izlazni računi
Zapisnici o promijeni cijena
Povratnice robe dobavljaču
Inventure ili popisi robe
Dnevni polog
Opcije programa
Operateri
Korak po korak upute za ...
Instalacija programa
Unos računa (Kasa)
Unos kalkulacije
Unos zapisnika o promijeni cijena
Unos povratnice robe dobavljaču
Unos inventure ili popisa robe
Unos artikla na skladište
Unos kartice kao način plaćanja
Unos kartice kao način plaćanja
Unos poklon bona
Prodaja poklon bona
Backup baze podataka
Restore baze podataka